БИБЛИОТЕКА ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Кайзен. Кичи жана орто бизнес үчүн практикалык чөнтөк китеп, Апал Рыскулова

Бизнес тармагында кыргыз тилинде колдонууга ыңгайлуу жана методдорду кадам-кадам түшүндүрүп берген практикалык китептер жокко эсе. Ошондуктан окурмандарга түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу болгон чөнтөк китеп жазылды. Чөнтөк китеп аркылуу Кайдзендин баштапкы этабын өз адынча өздөштүрүүгө болот. Кайдзен - бул тынымсыз кичинекей өзгөртүүлөр аркылуу сапат жана натыйжалуулукту жакшыртууну көздөгөн бизнести башкаруу түрү. Бул демилге JICA уюмунун колдоосу менен ишке ашырылды. Практикалык чөнтөк китеп көп ишкерлердин өз ишинн тартиптеп, уюштуруп жана үзгүлтүксүз жакшыртуу үстүндө иштеп баштаганы түрткү болот деген үмүт менен жазылган.

Image

Кайзен. Кичи жана орто бизнес үчүн практикалык чөнтөк китеп, Апал Рыскулова

Image

Бизнес тармагында кыргыз тилинде колдонууга ыңгайлуу жана методдорду кадам-кадам түшүндүрүп берген практикалык китептер жокко эсе. Ошондуктан окурмандарга түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу болгон чөнтөк китеп жазылды. Чөнтөк китеп аркылуу Кайдзендин баштапкы этабын өз адынча өздөштүрүүгө болот. Кайдзен - бул тынымсыз кичинекей өзгөртүүлөр аркылуу сапат жана натыйжалуулукту жакшыртууну көздөгөн бизнести башкаруу түрү. Бул демилге JICA уюмунун колдоосу менен ишке ашырылды. Практикалык чөнтөк китеп көп ишкерлердин өз ишинн тартиптеп, уюштуруп жана үзгүлтүксүз жакшыртуу үстүндө иштеп баштаганы түрткү болот деген үмүт менен жазылган.