БИБЛИОТЕКА ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Доступно в Google Play

Малайзия, Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары, Махатхир Мохамад

Китепте Махатхир Мохамаддын өмүр таржымалы менен бирге өзгөрүүнү дегеле жактыра бербеген,салттуулукту тутунган малай элинин баалуулуктарынын өзгөрүүсү тууралуу баяндалган. "Чынчылдык, эфективдүүлүк, ишеним" урааны аркылуу коррупцияга каршы чыккан премьер министр өлкөнү өнүктүрүү тарыхындагы жеке тажрыйбасын бөлүшөт.

Image

Малайзия, Бир өлкөнүн өнүгүү сырлары, Махатхир Мохамад

Image

Китепте Махатхир Мохамаддын өмүр таржымалы менен бирге өзгөрүүнү дегеле жактыра бербеген,салттуулукту тутунган малай элинин баалуулуктарынын өзгөрүүсү тууралуу баяндалган. "Чынчылдык, эфективдүүлүк, ишеним" урааны аркылуу коррупцияга каршы чыккан премьер министр өлкөнү өнүктүрүү тарыхындагы жеке тажрыйбасын бөлүшөт.